Pambıq İpliyi

  • Pambıq iplik

    Pambıq iplik

    Pambıq ipliklərinin müxtəlif istehsal prosesləri * Açıq iplik Havada əyirmə yüksək sürətli fırlanma ilə əyirmə qabında lifləri kondensasiya etmək və ipə bükmək üçün havadan istifadə edən yeni əyirmə texnologiyasıdır.Əsasən taranma diyircəyi, əyirmə qabı, bükmə cihazı və digər komponentlər ilə mil yoxdur.Tarama diyircəyi, yüksək sürətli fırlanma nəticəsində yaranan mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə atılan pambıq lifini tutmaq və daramaq üçün istifadə olunur.Fırlanan fincan kiçik metal fincandır.Dönər...